INTERPRETACIÓN 2. PROGRAMA

Durante este segundo ano o traballo vai dirixido a consolidar a autonomía escénica do alumno, desde o punto de vista interpretativo e dramatúrxico.

O obxectivo principal é a toma de conciencia do corpo como ferramenta primeira, materia da que parte o son e que xera unha partitura no seu movemento escénico. Ritmo, melodía e escoita convértense en conceptos centrais do noso traballo.

Ao longo deste curso participan tamén diversos profesionais para tratar aspectos fundamentais das voz e da dramaturxia e desenvólvense actividades paralelas.

 

Módulo I (2017)

Datas e horarios a convir. Traballo personalizado.

 

Módulo II (2018)

Datas:

Todos os mércores e xoves, do 1 de febreiro ao 15 de marzo

 

Horarios:

Movemento en escena: 19,00 – 19,30

Interpretación: 19,40 – 21,40

 

Módulo III (2018)

Prácticas

Todos os mércores e xoves do 4 ao 19 de abril, de 19,00 a 21,30

Presentación de proxectos: entre o 23 e o 29 de abril